Gomila i množinski čovek

Gomila i množinski čovek

Gomila i množinski čovek – Sociologija kao nauka je u roku od jednog veka premostila izdašan put od discipline koja se tek hvatala u koštac sa svetom koji je ubrzano metamorfozirao u društvenu košnicu do pomeranja fokusa sa homogenosti grupe na heterogenost individue. Dvojica sunarodnika, Francuza, svaki na svom kraku vremena, aktivno su doprineli shvatanju […]

Vreme – iluzija i(li) potreba?

Vreme – iluzija i(li) potreba?

Vreme – iluzija i(li) potreba? – Za većinu nas, vreme je samo drugi naziv za ono što se dešava između dve proizvoljne pozicije kazaljki na satu. Međutim, tvrde naučnici, satovi uopšte ne mere vreme – već samo naš ograničen i uslovljen doživljaj njega. Vreme je koncept koji nam je neophodan kao uporište u sveopštoj nesigurnosti […]

Ženski i muški princip – Animus

Ženski i muški princip – Animus

Ženski i muški princip u delu K.G.Junga – Animus “Čovek je nešto što će biti prevaziđeno. Šta ste vi učinili da ga prevaziđete? (…) Ovo je čas velikog prezira. Čas kada i vaša radost budi vaše gađenje, pa čak i razum i vrline.” –  Fridrih Niče, “Tako je govorio Zaratustra” Gromovite, odlučne, beskompromisne reči najodvažnijeg kritičara […]

Ženski i muški princip – Anima

Ženski i muški princip – Anima

Ženski i muški princip u delu K.G.Junga – Anima …I Zevs, uvidevši svu snagu bića koje je stvorio, uplaši se za svoju i sudbinu drugih bogova – jer, ovi su ljudi – sa po dva lica i četiri uda, sa muškim i ženskim atributima – iskazali izvanrednu snagu. Zevs, tako, raspoluti ove androgine duše na […]