Damin gambit ili žrtvovanje adamove jabučice

Damin gambit ili žrtvovanje adamove jabučice

Netfliks, po ustaljenom običaju, novom mini-serijom Damin gambit (The Queen’s Gambit) ne izneverava publiku i pruža zgusnutu dramu prepoznatljivog narativnog toka, koja naprosto želi da se dojmi publici. To, svakako, ne predstavlja nužno manu projekta, ali pažljivom gledaocu nameću se upitna opšta mesta, pitanje koju poziciju serija zauzima (ili želi da zauzme) u savremenoj kulturi, kao i njen […]

Где је песништво данас?

Где је песништво данас?

Човек између Земље и Неба Песништво као „певана мисао” треба да заузима једно од кључних места у историји као одређеном тренутку, а потом у трајању као континууму. У овом раду, циљ нам је да осветлимо где је то место поезије у садашњем тренутку, да ли је можда у „времену оскудице” песништво скрајнуто. Такође, сагледаћемо саоднос […]

Схватање глуме у драмским теоријама Станиславског и Брехта

Схватање глуме у драмским теоријама Станиславског и Брехта

,,Јер брзо и без трага глумчева уметност дивна мине поред душе, док творевина длета или пој песников живе тисућама лета .”  (Шилер, Валенштајн)   Уколико се прати историја рецепције глуме, могуће је запазити најразличитије видове третирања глуме као уметности и саме функције глумца. Постоји низ потешкоћа укалупити под теоријски дискурс проблемско питање самог глумца, али […]