Branko Milic | P.U.L.S.E Magazin za umetnost i kulturu - Part 2

Ulogujte se / Kreirajte profil

Početna » Tekstovi autora/ke Branko Milic (Page 2)
Autor/ka Branko Milic

Hristova pentekostna crkva

Hristova pentekostna crkva

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Pokret Pentekostalaca javlja se u SAD-a sredinom 18 veka odakle se enormnom brzinom širi među baptistima i metodistima. Izraz Pentekostna predstavlja ‘’svetu pedeseticu’’ ili praznik silaska Svetog…

Jehovini Svedoci

Jehovini Svedoci

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Jehovini svedoci predstavljaju najbrojniju sektu protestantske provinijencije. Nastali transformacijom sekte Istraživači Biblije oni, poput adventisata, nagoveštavaju skori dolazak Isusa Hrista. Jehovine svedoke osniva Čarls Rasel koji je…

Hrišćanska adventistička crkva

Hrišćanska adventistička crkva

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Kao što sam ranije pisao, od ovog članka pa nadalje pokušaću da u najkraćim crtama dam prikaz većine verskih zajednica koje deluju na teritoriji R. Srbije. Prva…

Sekte i mladi (primeri destrukcije pojedinih sekti u svetu i kod nas)

Sekte i mladi (primeri destrukcije pojedinih sekti u svetu i kod nas)

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Izlaganje materije ne bi bilo potpuno ukoliko određene događaje ne navedem kao ilustraciju destrukcije pojedinim kultova i sekti, a zahvaljujući kojima je bačena senka na ostale versle…

Sekte i mladi (odredbe sekte)

Sekte i mladi (odredbe sekte)

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Odredbe sekte U ovom delu izlaganje ću započeti objašnjenjem pojma sekta. Objašnjenje će biti izloženo sa sociološkog aspekta, ali radi što je moguće veće objektivnosti a u…

Sekte i mladi

Sekte i mladi

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Uvod Fenomen sekti je višedimenzionalan i kao takav ulazi u područje istraživanja mnogih nauka, prvenstveno sociologije, socijalne patologije, prava itd. Autori koji se bave sektama ukazuju da…

Anaksagorina racionalističko – spekulativna kreacija

Anaksagorina racionalističko – spekulativna kreacija

(Prilog razumevanju Anaksagorine filozofije) Anaksagora je osnivač hilozoizma. U stvari on ga razvija i afirmiše ingenioznim spekulacijama. Ali samo spekulacijama. Hilozoizam (ili sličan njemu hilopsihizam) pokazivao je svoje prve izdanke…

Benito Musolini: doktrina fašizma

Benito Musolini: doktrina fašizma

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Kao i sve druge političke koncepcije, Fašizam je akcija i misao; akcija za koju postoji doktrina, i doktrina koja se uzdiže iz već zadatog sistema istorijskih snaga…

Stranica 2 od 3123