Kapitalizam i Metafizika

Kapitalizam i Metafizika

Ili kako se objektivne vrednosti kapitalizma odnose prema životu i moralu. Istorija metafizike započinje u antičkoj Grčkoj Platonom i Aristotelom, a pre toga, u svojim korenima i prvim zametcima, sa Talesom. Tales je, naime, obelodanio njegovo shvatanje da „Sve je voda“. Danas se metafizičke vrednosti „Sve je…“ odnose prema životu na mnogo drugi, manje nadahnut […]

Alisa u zemlji Izma

Alisa u zemlji Izma

Koliko stvarno vredi individualizam? Šta je, u stvari, individualizam? Koliko se može tvrditi, i u ime individualizma, zavaravati da je misao baš ono naše, ono što mora biti naše, da se od svega ovoga može pobeći? Istina, post-modernizam je prava raskoš za – izam, čak i pričom o individualizmu zapadam u njega. Ali šta – […]

Mitologija Istine, Vera u Istinu, Vera u svrhu

Mitologija Istine, Vera u Istinu, Vera u svrhu

Od antike do današnjeg dana je prošlo dve hiljade i kusur godina, mada, kako ću pokušati da predstavim u ovom tekstu, mnoge stvari ostaju kakve su i bile, večni sukobi nama nekih jako bliskih sila i volja. Pošto smo svi ovde odveć kreativni, tako reći, predstaviću ove dve sile u duhu antičke mitologije, naime, duhu […]

Klasicizam i Romantizam kroz muziku i tradiciju

Klasicizam i Romantizam kroz muziku i tradiciju

Još od davnih vremena, kada je čovek bio u ruhu svoje životnosti i paganizma, tribalan, muzika je predstavljala vid izražaja i kongregacije duha sa Jednim, plemenom ili prirodom. Prvobitni šamani su istinski bili dobri muzičari, jer jedno je pokrenuti telo, a drugo je naterati telo da povuče duh! Tradicija se, na oko, nije promenila. Ekstaza […]

Hauard Filips Lavkraft – Fikcijom do Upozorenja

Hauard Filips Lavkraft – Fikcijom do Upozorenja

„I am Providence“, iliti, „Ja sam predskazanje“, natpis koji stoji na njegovoj nadgrobnoj ploči, krajnje egoističan i jak opis, naročito za nekoga za koga se dobro znalo da pripada „nižim idealistima“: bio je mrzitelj, a ponajviše rasista i seksista. Hauard Filips Lavkraft, jedan od najvećih uticaja na modernu horor scenu, muziku, kao i film, je […]

Kafa

Kafa

Kada je Niče smrću Boga proglasio smrt metafizike i nihilizma u koji vodi Hrišćanstvo, svet je u sebi doživeo preokret, naime, postmodernizam, post-metafizičko mišljenje. Ovo je, u najboljem smislu, trebalo voditi u “Neo-Renesansu”, humanizam, osvrt na davni pokret ugašen od strane Hrišćanstva, sada u novom usponu, u fokusu na život i življenje. Njegov san je […]