Павловићеве опомене

Павловићеве опомене

Moдерна поезија између аутономије и самопорицања (Поводом неких рефлексија из књиге Поетика модерног Миодрага Павловића) Теоријска мисао Миодрага Павловића о поезији увек је веома сложена, пре свега јер је реч о есејисти чије је искуство читања и промишљања поезије у нераскидивој спони са искуством самог писања. Ништа мање аутентичан у есејистици него у поезији, он се […]

Роман Хетерос или прича о Насушном Другом

Роман Хетерос или прича о Насушном Другом

Поред несумњивог квалитета њеног дела, постоје „спољашњи“ разлози из којих бисмо баш у овом тренутку морали да осетимо потребу да проговоримо о стваралачкој појави Јадранке Миленковић (1969). Иако до 2019. године није објавила ниједан рукопис, њено име било је увелико познато у круговима људи који припадају књижевноуметничком миљеу, пре свега захваљујући оснивању „Прејаке речи“, вероватно […]