Конструкција идентитета

Конструкција идентитета

Конструкција идентитета у роману ”Чедомир Илић” Милутина Ускоковића У историографским круговима широко прихваћено схватање о „дугом“ 19. веку (од Француске револуције до Првог светског рата), и „кратком“ 20. (од Првог светског рата до пада Берлинског зида) обухвата у суштини политичке и социјалне процесе. У области културе и књижевности почетак европског 20. века помера се и […]

Књижевност и видео игре

Књижевност и видео игре

Тема овог рада биће разматрање могућности наратолошког приступа приликом анализе видео игара заснованих на књижевним делима. На самом почетку рада позабавићемо се феноменом видео игара као предмета научно-теоријских испитивања. Размотрићемо питање жанра у медију видео игара, као и појам адаптације у контексту видео игара. Приликом анализе наратолошког присупа видео играма и књижевности користићемо се резултатима […]

Пакао у стиху и слици

Пакао у стиху и слици

Континуум простор-време представља основни физичко-математички модел којим се служимо да бисмо схватили и описали свет око себе. У изучавању уметности простор и време такође заузимају важно место, било да се ради о времену трајања музичког дела, простору архитектонског уметничког дела, Бахтиновом хронотопу у књижевном делу или перспективи у визуелним уметностима. Посвећивање пажње анализи времена и […]