Lisicki kao fotograf

Lisicki kao fotograf

Ako bi priroda jedne tako kompleksne i višeznačne pojave , kao što je Oktobarska revolucija i režim koji je nakon nje nastao, mogao da se personifikuje u jednoj osobi – ta osoba bi bila Lazar Markovič – El Lisicki. Sovjetski umetnik, jevrejskog porekla otelotvoruje ono što je revolucija bila i u svojim idealima i u […]

Crnjanski u lavirintu Megalopolisa

Crnjanski u lavirintu Megalopolisa

„Crnjanski, Megalopolis“ je proširena doktorska disertacija Slobodana Vladušića, koja se bavi odnosom Miloša Crnjanskog prema nastajućem fenomenu urbanog diskursa. Autor analizira poetske slike većih gradova u kojima je Crnjanski boravio tokom svoje diplomatske službe, kao i viđenje Beograda u „Lamentu nad Beogradom“. U cilju izbegavanja konfuzije u vezi sa pojmovima „grad“, prestonica“ i „megalopolis“ Vladušić […]