Mesec od hartije ili hartije od vrednosti

Mesec od hartije ili hartije od vrednosti

Dobroj zemlji nisu potrebne vrline, svi tamo mogu biti sasvim prosečni, osrednje pameti, pa, ako hoćete, i kukavice. Bertold Breht, Majka Hrabrost On i ona. Zrelo i na samom izmaku detinjstva. Južnjački Boni i Klajd. Mesec od hartije je priča o pustolovini dvoje malih prevaranata, koji po drumovima trguju Biblijama, slikama, pamukom, viskijem, akcijama, “obrađujući” ljude fiktivnim ugovorima, […]

Šest lica traži pisca – Pirandelova potraga za pozornicom

Šest lica traži pisca – Pirandelova potraga za pozornicom

Dramski pisac koji je svojim relativizmom i teatralizmom otvorio nove puteve moderne dramaturgije, Luiđi Pirandelo je stvaralac čije je delo izraslo neposredno iz njegovih filozofskih uverenja. Za razumevanje i tumačenje Pirandelovog pozorišta neophodno je poznavanje njegove teorije i filozofskih uticaja pod kojim je formirao svoje ideje. Pirandelov dramski izraz  neosporno je vezi sa Bergsonovom filozofijom […]

Čovek gleda kroz napuklinu

Čovek gleda kroz napuklinu

„To što se trenutno u svetu događa nije čak niti kriza humanizma – to je drugorazredna tema – već je to kriza samog čoveka. Postavlja se pitanje hoće li se biće, kome pripada budućnost, nazivati čovekom kao i pre”, govorio je Nikolaj Berđajev, pokušavajući da spozna granice čovekovih težnji ka bogočoveštvu ili bogozverstvu. Čovek, ta […]