“Kradljivci bicikala” (1948) – Vitorio De Sika

“Kradljivci bicikala” (1948) – Vitorio De Sika

“Kradljivac bicikala”, djelo na koje je uticala posleratovska ideologija socijalizma, protkana motivima ekonomske nemoći, karakterističnim za opis života radničke klase, izvrsno je uklopljeno u koncepciju italijanskog neorealizam, pokreta baziranog na prikazivanju siromaštva, nejednakosti, depresije, bliže poznatog kao “zlatnog doba italijanske kinematografije”. Oslobođeni okova Musolinijevog fašizma, a u isti vrijeme suočeni sa strahovima i srijepnjom izazvanom […]

“Žudnja” Sare Kejn

“Žudnja” Sare Kejn

Sara Kejn je dramaturg iz Velike Britanije, rođena 3. februara 1971, a preminula 20. februara 1999. godine, u 28 godini života. Njen stvaralački opus, mada ne bogat po sadržaju, uslovljen spisateljičinom preranom smrću, baziran je na obrađivanju teme ljubavi sa jedne, ali i nasilja sa druge strane. Tako njena djela obiluju motivima koji se vezuju […]

Vermerova renesansa i “Žena sa vagom”

Vermerova renesansa i “Žena sa vagom”

Nakon smrti Jana Vermera 1675. godine, malo se znalo o njegovom životu i djelu. Grad Delf u kojem je rođen, za života, a ni nakon umjetnikove smrti, nije uspio da prepozna značaj njegove umjetnosti. Ipak, francuski umjetnik Thore Burger, uticao je na popularnost Vermerovih djela, nakon što je ugledao njegovu sliku “Pogled na Delf” u […]