Slobodna misao Cenzuri

Slobodna misao Cenzuri

Uslovljena pritiskom, zatečena trenutnim stanjem u svetu i u mozgu običnog građanina, hvatajući poslednji dah Slobodna misao uputila je otvoreno pismo Cenzuri: “O, Cenzuro, ne lepi mi traku preko usta jer ja želim vazduha i prostranstva. Ne govori mi da je to za Javno dobro i Moral kad si ih ti začela. Nema mesta za […]

Preko stiha do firentinskog umetnika – Mikelanđelo Buonaroti kroz poeziju

Preko stiha do firentinskog umetnika – Mikelanđelo Buonaroti kroz poeziju

Mada mnogi smatraju da je tumačenje Mikelanđelovih pesama posve subjektivno, ako se još dodatno vodimo mišljenјima njegovih biografa, istoričara umetnosti i poznatih književnika koji su se bavili temom Mikelanđelovog lika, možda autorka ponudi neko od mogućih rešenja – ko je bio Mikelanđelo Buonaroti? Saznajemo li dovoljno od istorijskih izvora, gledanjem njegovih skulptura ili slika Sikstine? […]

The Inner me – tekst o čovekovoj biti

The Inner me – tekst o čovekovoj biti

Ko smo mi? 75 odsto svojih roditelja i 25 odsto svog okruženja? Rezultat viševekovne civilizacije ili konzumeri simulacije simulakruma? Da bi otkrio sebe, čovek mora otkriti svoju pravu prirodu, da bi shvatio dešavanja iz sadašnjosti mora napraviti most iz prošlosti. Da li ćemo otkriti sebe ako se vratimo daleko svojim korenima i nastanku ili ako […]