Problematika antisocijalne ljubavi

Problematika antisocijalne ljubavi

   Iliti “Problematika pojma ljubavi kod antisocijalnog tipa ličnosti” Život postmodernog čoveka posle dvadesete godine postaje neka vrsta drugorazrednog egzistencijalnog projekta. Uprkos potencijalu koji poseduje u obliku jedinstvenog individualnog zrna snage, čovek često bira drugorazredni oblik bivstvovanja kroz ustaljene kalupe, a za sopstveni individualni talenat ako se nađe vremena – nađe se. Ako ne, bar je […]

Izlečenje postmodernog čoveka: Smrt kritike i rođenje negujućeg roditelja

Izlečenje postmodernog čoveka: Smrt kritike i rođenje negujućeg roditelja

Da li je put kritike put nelagodnosti i konstantnog poricanja kroz nevoljnu spoznaju? Njena neadekvatnost, da li se ogleda u svakoj optužbi, u svakoj reči postavljenoj iz pozicije nadmoći? Može li se njena neefikasnost dokazati najlakše slikovitošću stavova same uloge modernog kritičara stvarnosti? Odrastanje nije tu da bi služilo sećanju na izbrisan film, na maglovitu […]

Napredni momentum i kompromisi površne kreativnosti postmodernog čoveka

Napredni momentum i kompromisi površne kreativnosti postmodernog čoveka

Mnogi poznati analitičari moderne psihe predstavljaju sadašnjeg čoveka kao savršenu sliku oličija bube na leđima koja je psihički navučena na borbu da se iskobelja i stane na noge iznova i iznova. Hajde da sada, bez previše okolišanja, podarimo toj bubi smislenu i (koliko–toliko) životnu priču: Dakle, postojala je jedna buba, ni po čemu posebna. Pošto […]

Strasti potrošačkog otuđenja i eskapizam novog doba

Strasti potrošačkog otuđenja i eskapizam novog doba

Moderni čovek je vožen spoljašnjom težnjom. Kada mu se ukaže na tu strastvenu vožnju u njegovoj glavi i na veliki magloviti svet mašte koji ga sprečava da odraste… On najčešće odgovara „To je samo tvoje mišljenje.“ I kao da je ta rečenica sve što je potrebno da se zauvek izbriše sve što je rečeno, kao da […]

Ideologija izvinjenja i tetovaže životne laži: Roditelj – Autoritet – Ljubavnik

Ideologija izvinjenja i tetovaže životne laži: Roditelj – Autoritet – Ljubavnik

Dve životne istine se pokazuju kao najveći kamen spoticanja, a takođe i poricanja da se to spoticanje dešava, u jednoj čovekoliko modernoj formi sastavljenoj od krvi, mesa i pomalo – savesti. Mi sada ne možemo fašistički prisiliti to moderno biće na shvatanje istine, niti ga smemo okretati ka rešenju protiv njegove volje, jer sve su […]

Konfliktologija seksualnosti

Konfliktologija seksualnosti

Privlačnost je psihički opasna. Privlačnost sa jedne strane govori da nas ta osoba, koja nam je neminovno privukla pažnju, savršeno dobro poznaje, da nas čita i da uviđa našu iskrenu prirodu i našu strast.  Sa druge strane privlačnost nam i govori da ta osoba zna naše slabe tačke i da može da ih iskoristi i […]

Ljudska radilica i potiskivanje kao simbol napretka u post-patrijarhalnom

Ljudska radilica i potiskivanje kao simbol napretka u post-patrijarhalnom

“Neuroze i psihoze načini su izražavanja ljudskih bića koja su izgubila hrabrost. Svako ko je toliko shvatio, ubuduće će se suzdržati da sa osobama u takvom stanju obeshrabrenosti krene na zamorne izlete u tajnovite predele psihe.” .– Alfred Adler Uopšte je nebitno iz kog momenta krećemo kada objašnjavamo život moderne radilice. Njihov život je konstantna […]

Intimnost i izgubljenost modernog čoveka

Intimnost i izgubljenost modernog čoveka

Vrhunac umeća za modernog čoveka je jednak potpunom prepuštanju bezdanu pozitivnog olakšanja, uprkos činjenici da taj isti čovek uglavnom zna da je to samo privremeno blaženstvo koje će samo momenalno ostaviti našu ličnost u nasilnom sadašnjem trenutku. Ali kako se takvo umeće i dalje ceni kao značajno na društvenom tržištu sreće nekako ostaje zagonetka za […]