‘’Usta puna zemlje’’ Branimira Šćepanovića

‘’Usta puna zemlje’’  Branimira Šćepanovića

Cjelokupna umjetnost je samom svojom djelatnošću oduvijek težila subjektivnom i indvidualnom, te se može reći da je to jedno od njenih osnovnih određenja. Shodno tom određenju, umjetnik je spoljašnji svijet reflektovao na sopstveni – unutrašnji i time lupio pečat unikatnog i autentičnog na prilike i događaje koji su značili opšte i objektivno. Tako su umjetinčka […]