Radije ne bih ili Bartlbijeva strategija i fudbal

Radije ne bih ili Bartlbijeva strategija i fudbal

Mladi, osamnaestogodišnji službenik jedne monarhističke države, Etjen de la Boesi, 1548. piše čuveni traktat Rasprava o dobrovoljnom ropstvu. Ovaj traktat plod je nastojanja autora da pokuša da odgovori na pitanje kako je moguće da se većina stanovnika bespogovorno pokorava jednom čoveku, a da uz to i želi da mu se pokorava i da mu služi?      […]

Drugi život Eduarda Galeana ili mit i emancipacija u Latinskoj Americi

Drugi život Eduarda Galeana ili mit i emancipacija u Latinskoj Americi

U jednoj od maestralnih pripovetki iz ciklusa sedam zajedničkih povesti objedinjenih pod naslovom Grobnica za Borisa Davidoviča, u pripoveci Magijsko kruženje karata, Danilo Kiš piše o čudnim putevima sudbine, u svojoj zamršenoj arhitekturi toliko nepredvidivim u meri da se njihov kraj nikad ne vidi nego se samo sluti,  koji su u jednom staljinističkom logoru spojili […]

Nedelja kada je otišao Toti ili vernost kao utopija

Nedelja kada je otišao Toti ili vernost kao utopija

Zasnivanje modernog evropskog romana dugujemo Migelu De Servantesu i njegovom besmrtnom remek-delu Don Kihot. Zapravo, ovo delo mnogo je više od romana. Za neke teoretičare literature ono predstavlja formu modernog mita. Jer u njemu su izrečene istine modernog doba koje je nastupalo na sceni povesti. U njemu Servantes prikazuje raspad vrednosnih orjentira jedne epohe. Prema […]