Kratka priča o filozofskim poticajima

Kratka priča o filozofskim poticajima

Kratka priča o filozofskim poticajima Situaciju filozofije u drugoj polovini 19. veka obeležilo je preoblikovanje znanstvene svijesti, koje je nastupilo iz sloma idealističkih sistema. Riječ je o preoblikovanju znanstvene svjesti koja ne pogađa samo filozofiju, već i sve znanosti.  Centralni problemi koji su tada postavljeni jesu usmjereni na iskustvene činjenice, dakle, u obzir više ne […]

Filozofski aspekti filmografije Žan-Lik Godara

Filozofski aspekti filmografije Žan-Lik Godara

Filozofsko pshihoanalitički aspekti filmografije Žan-Lik Godara  U cijeloj svojoj povjesti, filozofija je čak i vlastito ime učinila filozofskim problemom, isto tako je za filozofiju i njena vlastita djelatnost predstavljala filozofski problem. Samoj sebi je učinila problematičnim vlastiti pojam, misaoni predmet, metodu mišljenja, a otuda i sve drugo vezano uz nju. Vidjet ćemo kako i gdje […]

Spinozin stav Deus sive Natura

Spinozin stav Deus sive Natura

Spinozin stav Deus sive Natura – Autorka teksta nastoji da izvede Spinozinu spremnost da koristi argumente koji se ne oslanjanju na tradicionalne autoritete, s uporištem na ontološki stav o monizmu supstancije i boga kao prirode. U najopštijem obliku želi da pokaže na koji način se pojam supstancije razume kod Spinoze i kako je pojam supstancije […]

Spekulativna fizika – Šeling

Spekulativna fizika – Šeling

Spekulativna fizika – Šeling U ovom radu autorka nastoji da objasni kako Šeling koncipira filozofiju prirode kao spekulativnu fiziku. Ovde će se raditi ne toliko na tome da se spoznaja o sadržaju prirodnih principa razvije, koliko na tome da se pokaže na koji način Šeling izdiže prirodu iz nesvesnog mehanizma. Kako dospevamo do svesne inteligencije […]

Tomas Nejgel – Kako izgleda biti slepi miš?

Tomas Nejgel – Kako izgleda biti slepi miš?

Tomas Nejgel – Kako izgleda biti slepi miš? U Nejgelovom kratkom tekstu Kako izgleda biti slepi miš? subjektivni karakter čoveka pojmljen je kao sredstvo čovekovog identiteta. Verifikacija koju subjekt ostvaruje, budući da nosi jedno iskustvo te time razume sebe i svoju okolinu, postala je činjeničko stanje.  Istraživajući mogućnosti pojmovnog zahvatanja, tačnije sticanja konkretnog znanja o […]

Kopernikanski obrt kao naučna revolucija?

Kopernikanski obrt kao naučna revolucija?

Kopernikanski obrt kao naučna revolucija? Naučna revolucija je nekumulativna razvojna epizoda u kojima je starija paradigma zamenjena novom koja je nespojiva sa starom. (Tomas Kun) Stoicizam i epikureizam, zajedno sa platonizmom i aristotelizmom činili su ono što se podrazumeva kao četiri velika dogmatska filozofska sistema antičkog sveta. Svaki od njih bio je prisutan u periodu […]