Budućnost koja se smrkava

Budućnost koja se smrkava

Zapis o Artou, ili o dijalektici nepripadanja Gde je naš jezik u odnosu prema telu? Kako jezik upisuje svoju simboliku na teriroriju tela? Da li telo u svojoj telesnosti postaje čisto telo samo po sebi, samim prisustvom tela kroz telo, ili je telo mišljeno kao telo tek imenovanjem telesne reprezentativnosti, dakle jezičkim posredovanjem? Jezik se otvara kao […]

Duša i istina: Kratke beleške o Dostojevskom

Duša i istina: Kratke beleške o Dostojevskom

Pravi òvoj misli je duša… (Alda Merini) Nakon aktivnog učešća na političkim sesijama, predavanjima i javnim nastupima sa krugom petraševaca, u želji da ukaže na poredak nepravičnosti, bede i sveopšte anarhije ruskog duha krajem 19. veka, Fjodor M. Dostojevski biva uhapšen. Poslednji sastanak Propagandnog društva, neposredno pre hapšenja, imali su krajem aprila 1849. godine. Sa ostalim prijateljima […]

Seks i ljubav u doba post-erotskog

Seks i ljubav u doba post-erotskog

Seks i pitanje erotskog danas je, bar na prvi pogled, ogoljeno. Pod tim se podrazumeva sveopšta verbalizacija seksualnosti koja je u javnom diskursu postala opšte mesto i na taj način zadobila poseban, vidljiv i otvoren tretman. Seksualnost i priroda seksualnosti dati su kao obeležja stida ili kazne, kao osporavana mesta podređena površnom misaonom obrascu gde […]

Damari strasti i surovosti

Damari strasti i surovosti

Središnja nit koja prožimlje život teoretičara i kazališnog filozofa Antonina Artauda može biti imenovana pojmom neprilagođenosti. U svakom pogledu, stvaralačkom i životnom, Artaud je iskušavao konvenciju i zacrtanost, datosti koje počesto postaju isprazna postojanost i banalna snishodljivost, otrgnuvši svoju stvaralačku poetiku od sveprožimajućeg reda. Konture kaosa uspostavljao je igrajući uvijek i samo blizu ruba, na samoj provaliji. Tako je bilo […]