Zbog čega se genocid doživljava kao najstrašniji zločin?

Zbog čega se genocid doživljava kao najstrašniji zločin?

(Da li je jača reč ili delo?) Čini se da sve dok nismo imali reč koja je imenovala zločin koji su činili mnogi narodi, ti zločini kao da su imali manju težinu. (Ukoliko je težinu greha moguće meriti.) Kada je Ralf Lemkin , 1943. godine skovao reč „genocid“ od grčkih reči „genos“ (porodica, pleme, rasa) […]

Zašto je svetu potreban baš Hari Poter?

Zašto je svetu potreban baš Hari Poter?

Napisati pravu stvar u pravo vreme – ostvariti književni uspeh za vreme života. Retki to uspevaju. Pitanje je – da li oni koji uspeju, to postižu srećom sâmom ili nečim drugim što često nazivaju talenat…? Zbog čega? Koja se simbolika nalazi u priči o dečaku čarobanjaku, po imenu Hari Poter? Zašto je skoro ceo svet […]