Lenjivica Džejn

Lenjivica Džejn

Poezija Šela Silverštejna/1930-1999/ je uglavnom poznata američkoj publici. Silverštejn je pisao knjige za decu, ali njegove neobične pesme podjednako vole i odrasli. Silverštejnove tri kolekcije pesama Where the Sidewalk Ends (1974), Light in the Attic (1981), i Falling Up (1996) dobile su brojne nagrade i prodate u milionskim primercima. Jedna od najšarmantnijih, ako ne i […]

Bizmark i naše vreme – pruski projekat doživljava neuspeh

Bizmark i naše vreme – pruski projekat doživljava neuspeh

Bizmark u stvari predlaže takvu strategiju koja se sastoji u ponudi dogovora austrijskim državnicima, na šta će se redovno vraćati, istina bez uspeha, sve do njegovog dolaska na vlast. Ova strategija se zasniva na ubeđenju da odnosi između država počivaju koliko na odnosima snaga toliko i na moralnim principima. Da li je potrebno dodati da […]

Hilbertov hotel

Hilbertov hotel

Krajem februara sam dobio e-mail poruku od čitaoca pod imenom Kim Forbs. Njen šestogodišnji sin Ben pitao ju je matematičko pitanje na koje ona nije mogla odgovoriti, a ona se nadala da bih ja mogao da pomognem: Danas je 100. dan u školi. Bio je veoma uzbuđen i rekao mi je sve što zna o broju […]

Nestašni Jevreji

Nestašni Jevreji

Treba reći da sam se prema problemima Izraela dugo odnosio nekako neozbiljno. To jest, manje-više tako kako se prema njima odnosi većina intelektualaca šestine zemljine kugle (Rusije, prim. prev). Kao istorijska domovina Izrael me nije interesovao; i sama pomisao da se nađem usred gomile Jevreja izazivala je u meni nešto što je najsličnije strahu od […]

Post-apokaliptični Japan

Post-apokaliptični Japan

“Moja fascinacija ruševinama i sklonost ka haiku poeziji nije mogla odoleti  ovim ovaploćenim zamislima o post apokaliptičnom Japanu. Čini mi se da ilustracije imaju dah natprirodnog kvaliteta koji savršeno hvata u vremenu neke scene koje sam redovno viđao dok sam istraživao ruševine, naravno na mnogo obimniji i veličanstveniji način. Neke od scena, zaista nisu preveliko […]

Lepota iznad muzike – top modeli u spotovima

Lepota iznad muzike – top modeli u spotovima

Od osamdesetih godina prošlog veka, kada su vrhunske manekenke stekle status ikona i bile veće zvezde od holivudskih glumica, angažovanje supermodela kao vizuelne muze predstavljalo je statusni simbol. Muzičari su se otimali oko toga koji će imati poznatije ime i telo da njime paradira u svom spotu (često i u privatnom životu) manje-više uspešno balansirajući na […]

Seks na filmu

Seks na filmu

Na različite načine ispoljena ili potisnuta seksualnost sastavni je deo svekolikog ljudskog ponašanja oduvek i svuda. Isto tako seksualnost, tematizovana ili tabuizirana, pojavljuje se u različitim umetnostima kao važniji ili manje važan segment pojedinih dela kroz istoriju svih umetnosti. I u najmlađoj umetnosti, filmu, seksualnost je prisutna od početka i to, moguće je, čak i […]