Hermeneutika mondenske karnevalizacije u filmu La grande bellezza

Hermeneutika mondenske karnevalizacije u filmu La grande bellezza

Godine 2013, zlatni globus za najbolji strani film odlazi u ruke italijanskom režiseru Paolu Sorentinu za čuveni film Velika ljepota (La grande bellezza), u kom proces simbolizacije dostiže svoj vrhunac. Gotovo da svaki kadar u filmu, od svoje prološke pa do epiloške granice, odražava niz simbola sa ciljem da u potpunosti rekonstruišu i razore snažne […]

Parazit našeg doba

Parazit našeg doba

Jedinstveno filmsko ostvarenje poznatog južnokorejskog režisera Bong Džunhoa je bolno realističan prikaz modernog kapitalističkog društva i njegovih devastiranih pojedinaca. Za što detaljniju i precizniju disekciju ovog filmskog ostvarenja, u ovoj analizi koristićemo se naratološkim teorijama slavnog ruskog književnog teoretičara i filozofa Mihaila Bahtina, te tako ujedno i istaći značaj i široku primjenljivost njegovih književnih teorija, […]