“Pitomac“ Golog otoka – Aleksandar Popović

“Pitomac“ Golog otoka – Aleksandar Popović

Aleksandar Popović (1929 – 1996), za prijatelje Ale, za beogradsku čaršiju Žak, jedna je od najzanimljivijih ličnosti u novijoj istoriji našeg teatra. Hrupio je na scenu nezaustavljivo, izazivajući u podjednakoj meri neumerenu hvalu i neumereno osporavanje, a sam se lično nije trudio da se ikome dopadne. Dete bogatog trgovca koji je povremeno propadao pa se […]

Kralj i izvan scene!

Glumački put Petra Kralja (1941 – 2011) započeo je, kako to već biva kod glumaca, još za vreme njegovih studija na Akademiji za pozorište, film, radio i televiziju. Možda je njegov prvi glumački zadatak bio učešće u recitalu kakvi su se pravili za državne i partijske praznike. Bojan Stupica, reditelj jedne od takvih priredbi, uzeo […]

Ljuba Tadić – veliki vladar scene

Ljuba Tadić – veliki vladar scene

Milan Grol, jedan od pionira naše teatrologije, napisao je da je glumac Pera Dobrinović bio veći od svoje slave, a iz Grolovog eseja o Dobrivoju – Dobrici Milutinoviću može se zaključiti da je Dobričina slava bila veća od njegovog talenta. Ako Grolova teatrološka merila primenimo na glumca Ljubu Tadića (1929-2005), možemo zacelo zaključiti da su […]

Drama otmenog Pleše

Drama otmenog Pleše

Glumca i reditelja Branka Plešu (1926-2001) teatrolozi označavaju kao inovatora u oblasti glumačke umetnosti. O Branku Pleši s razlogom je napisano mnogo ogleda i analiza i njegova glumačka ličnost je celovito predstavljena. U ovom napisu biće reči samo o Plešinim poslovima u Televiziji Beograd, u emisijama Redakcije igranog programa. Prve TV drame, snimane u studiju […]

Večni Radovan Treći

Večni Radovan Treći

Ime Zorana Radmilovića (1933 – 1985) danas je poznatije ljubiteljima videa nego novoj pozorišnoj publici, zahvaljujući snimcima pozorišnih predstava „Kralj Ibi“ i „Radovan III“. Prošlo je više od trideset godina od preranog odlaska Zorana Radmilovića; o njegovoj glumačkoj umetnosti sve više se govori s velikom dozom neobaveznosti, pri čemu se ističu upravo dve pomenute uloge, dok […]

Klesar svojih uloga – Danilo Bata Stojković

Klesar svojih uloga – Danilo Bata Stojković

Jedno od prestižnih mesta u glumačkoj hijerarhiji srpskog teatra druge polovine dvadesetog veka pripada Danilu Bati Stojkoviću (1934-2002). Glumački put Danila Stojkovića nije bio ni poseban ni odveć lak; kao i većina glumaca početnika kalio se u pozorištu igrajući male uloge i izvršavajući male zadatke. Tek na pragu životne zrelosti, Stojković se najavljuje kao glumačka […]

Rade Marković /1921-2010/

Rade Marković /1921-2010/

Kao svestrani pozorišni glumac, jednako uspešan u svim dramskim žanrovima i izrazima, Rade Marković je izgradio ne toliko brojčano veliku, ali ostvarenjima impresivnu glumačku biografiju u dramskom i serijskom programu Televizije Beograd. Glumac Rade Marković, odmah valja reći, imao je retku priliku da sarađuje s velikim brojem televizijskih reditelja. Drugačije rečeno, reditelji različitih škola, pravaca, […]

Pozorišne teme

Pozorišne teme

Najnovija sveska časopisa Scena (broj 1-2, 2009) posvećena je predstavljanju savremene nemačke drame. Objavljeno je šest dramskih tekstova koji bi trebalo, po oceni priređivača ovoga tematskog bloka Maje Pelević i Bojane Denić, da prikažu „jedan mogući pogled tematskih, stilskih i formalnih tendencija u savremenoj nemačkoj drami danas“. Pelevićeva i Denićeva konstatuju da se njihov izbor […]