Smrt jedne umjetnosti

Smrt jedne umjetnosti

Jutros sam čuo da je umro moj dalji djed. U osamdeset petoj godini. Kažu da je bio moždani udar. Smrt kao i svaka druga smrt, u pravo vrijeme. Ostatku nazdravlje. Prvi januar. Na televiziji se pušta koncert bečke filharmonije.U dramatičnim i efektnim harmonijama smjenjuju su se jedan za drugim Štraus, Pučini, Čajkovski. Umjetnost… A umro […]

Terorizam kao problem identiteta

Terorizam kao problem identiteta

Teroristički  napadi, naročito napadi bombaša samoubica postali su jedan od glavnih i sve učestalijih modaliteta djelovanja radikalnih, ekstremističkih grupa i predstavljaju jednu od glavnih prepreka na putu razvoja savremenog svijeta kao modernog i globalnog društva. U posljednjih tridesetak godina,  svakodnevno smo svjedoci sve veće ekspanzije ovakvih poduhvata i danas, ovakav oblik obračunavanja različitih ekstremističnih frakcija […]