Borhes – Ogledala lavirinata i lavirinti ogledala

Borhes – Ogledala lavirinata i lavirinti ogledala

U stvaralaštvu Horhe Luis Borhesa (1899-1986) susrećemo se sa motivima ogledala, lavirinata, dvojništva, pomoću kojih čitaoci imaju mogućnost da zakorače u specifične fikcoionalne prostore. Koristeći se tzv. tehnikom mise en abyme, pisac sačinjava magičan portal, koji omogućava  analitičarima i čitaocima da zakorače u njegov, naizgled opustošen svet, svet vrtoglave višeznačnosti, u kome pisac dočarava odnos […]

Uloga autora i čitaoca u romanu Itala Kalvina

Uloga autora i čitaoca u romanu Itala Kalvina

Roman Itala Kalvina (1923-1985) Ako jedne zimske noći neki putnik, ujedno predstavlja i priču o kreiranju priče, kao i o čitanju. Demistifikujući figure autora i čitaoca,  postmodernističko poigravanje sa metafikcijom pisac „podiže” na nivo  hipermetafikcije. Pisac se vešto služi figurama autora i raznih vrsta čitalaca, kreirajući jedan fikcionalan svet u kome čitaoci na paradoksalan način […]

Gistav Flober i umetnost romana – “Sentimentalno putovanje”

Gistav Flober i umetnost romana – “Sentimentalno putovanje”

Osujećeni sanjar ili pasivni konformista Frederik Moro Gistav Flober (1821-1880) je svojim romanom Sentimentalno vaspitanje uspeo da zbuni i podstakne kritičare i čitaoce na razmišljanje i brojne polemike. Najviše raspri vodilo se oko funkcije istorijskog konteksta dela. Odnosno, pitanja da li je pisac imao nameru da razotkrije društvene mehanizme koji su pokrenuli i upravljali revolucijom […]

Upotreba Šopenhauera u svakodnevnom životu (XVI)

Upotreba Šopenhauera u svakodnevnom životu (XVI)

Finale Na kraju puta umoran sad stojim. Klonulu glavu lovor mi ne krasi No srećan gledam ka delima svojim, Bunili me nisu nikad tuđi glasi. – Artur Šopenhauer Izgubio sam danas jednog retkog čoveka, jednog od poslednjih prijatelja, uzora, kolege iz nestajućeg esnafa novinarstva. Saznavši da se njegov život ugasio, da mu se duša oslobodila […]

Upotreba Šopenhauera u svakodnevnom životu (XV)

Upotreba Šopenhauera u svakodnevnom životu (XV)

Epizoda: Red Road junction – Serbia style Naš junak je tabula rasa. On je konjanik poslat u misiju iz daleke pokrajine. Njegova uloga u svetu nije ništa manje do delikatna; zadužen je da nosi poruku ljubavi i pomirenja ne bi li gospodaru daleke zemlje Ordeal Do, koja niče u oazi usred pustinje, otopila ledeno srce. […]

Upotreba Šopenhauera u svakodnevnom životu (XIV)

Upotreba Šopenhauera u svakodnevnom životu (XIV)

Epizoda: Vrtiguz i Brisoguz U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje zlo. U njemu glavnu reč ima glupost. U njemu je sudbina večno okrutna, a svi ljudi jadni. (Ove reči potpisuje Branko Brisoguz – iskrivljeni savremenik jednog dečijeg uzora, čiji spisi bejahu spaljeni one noči…) Divnog li dana! MENI na minijaturnom jelovniku beše neispisan, […]

Upotreba Šopenhauera u svakodnevnom životu (XIII)

Upotreba Šopenhauera u svakodnevnom životu (XIII)

Epizoda: Ljubavni enformel Bio je to jedan od onih blagih dana, čije lepršavo majsko jutro vabi raskalašne i dokone da hrabro zakorače u obećavajuće podne okovano toplinom. Provela je besane noći pokušavajući da smisli jednu ljubavnu, bez takta, al’ ispunjenu neumoljivom, nepristrasnom istinom. Nažalost u krugovima ljudi, u kojima se po navici kretala, bilo je […]

Upotreba Šopenhauera u svakodnevnom životu (XII)

Upotreba Šopenhauera u svakodnevnom životu (XII)

Kumstvo i čojstvo na repeat Bile jednom komšije što se poštovaše. Živeše papirnatim životima veseleći se u noćima okićenim Mesecom, glumeći avangard, pobratimiše se na koricama izbledele egzistencije, al’ nisu obe strane ispoštovale dogovor, te se ne pojaviše u istom satu na sazvežđu rasparčano idiličnih šina. Jedni postaše leptiri a drugi ostaše larve… Raspade se […]

1 2 3