Nikolaj Gogolj – Fantastika i groteska

Nikolaj Gogolj – Fantastika i groteska

Najbolji primer groteske Gogoljevog Mirgoroda, nesumljivo je pripovetka Vij. Pisac je ovde napravio vešt spoj narodnog folklora i sujeverja, što nas neosporno podseća i na njegovu pripovetke Začarano mesto iz ranije zbirke Večeri u zaselku kraj Dikanjke. Košmarna atmosfera odiše teskobom. Ova poznija pripovetka zbirke Mirgorod  je zapravo umetnički artikulisana folklorna pripovest. Pisac transponuje duh […]

Gizela Bok: Politički diskurs sifrašizma

Gizela Bok: Politički diskurs sifrašizma

Gizela Bok pravi distinkciju između feminističkih pokreta i ostalih istaknutih pokreta za borbu za demokratiju, jer njegova svrha nije samo svedena na političku ravnopravnost, već je takođe i borba za žensku autonomiju. Generacijski diskurs vođenja političkog diskusrsa između dva pola, „rodio“ je pokret sifrašizma, koji se uglavnom bazirao na američkim i britanskim časopisima, lecima, plakatima […]

Umberto Eko – Šest šetnji kroz narativnu šumu

Umberto Eko – Šest šetnji kroz narativnu šumu

Umberto Eko započinje svoju narativno metaforičnu šetnju evocirajući uspomenu na autora Itala Kalvina, stavljajući u prvi plan roman „Ako jedne zimske noći neki putnik“, jer kako ističe, ovo kapitalno Kalvinovo delo se bavi pre svega „prisustvom čitaoca u priči“[1]. Ovoj temi će i sam Eko posvetiti dosta svog vremena, što je evidentno u činjenici da […]

Virdžinija Vulf – Odabrana pisma

Virdžinija Vulf – Odabrana pisma

Pre nego se počnemo baviti tekstom „Kritički osvrti“, osvrnućemo se na poziciju čitatelja/čitateljke koju Virdžinija Vulf zastupa u tekstu „Kako bi trebalo čitati knjigu“, jer je usko povezan, a to ćemo uvideti kasnije, s esejem „Gospodin Benet i gospođa Braun“. Vulf na samom početku taksta insistira na tome da su teze u tekstu puki predlozi […]

Danijel Defo – Robinson Kruso

Danijel Defo – Robinson Kruso

Ian Watt u svom delu „The rise of the novel“, ističe da u narativnoj tehnici Daniela Defoa pronalazi sve odlike formalnog realizma i osnovnu težnju pisca da stvori utisak autentičnosti autobiografskih memoara, ukazujući da su svi romani autora etički neutralni, jer je ona sadržina podređena formi kvazi auto-biografskog izlaganja. Budući da književni tekst dobija značenje […]

Borhes – lavirinti ogledala

Borhes – lavirinti ogledala

U stvaralaštvu Horhe Luis Borhesa (1899-1986) susrećemo se sa motivima ogledala, lavirinata, dvojništva, pomoću kojih čitaoci imaju mogućnost da zakorače u specifične fikcoionalne prostore. Koristeći se tzv. tehnikom mise en abyme, pisac sačinjava magičan portal, koji omogućava  analitičarima i čitaocima da zakorače u njegov, naizgled opustošen svet, svet vrtoglave višeznačnosti, u kome pisac dočarava odnos […]

1 2 3 4