Pogled na Židova ”Uska vrata”

Pogled na Židova ”Uska vrata”

Židov roman „Uska vrata“, počinje tiho, i čini nam se da najavljuje sasvim beznačajnu priču o ljubavi koja sliči mnogim drugima. Ali, ubrzo, vidimo da smo se prevarili, ispod mirnoće početka ulazimo sve dublje i dublje u raskošnu simfoniju događaja i misli, čiji se intenzitet postepeno pojačava do krajnje tragičnosti. Radnja romana se razvija između […]