Антитетички однос теме и наративног стила у роману ”Кућа сећања и заборава” Филипа Давида

Антитетички однос теме и наративног стила у роману ”Кућа сећања и заборава” Филипа Давида

Незаобилазна и посве крупна ставка, неретко лишена запажања и анализе у делу Кућа сећања и заборава Филипа Давида, несумњиво је пишчево прибегавање једноставном, каткад прозаичном и сажетом изразу, који, нехотице или са одређеном намером, бива ,,употпуњен“ одсуством језгровитости на лексичком, а самим тим и на семантичком плану. Са друге стране, одабрана форма приватног дневника: апстрактног […]