Nadrealizam ili subjektivna realnost Voja Stanića

Nadrealizam ili subjektivna realnost Voja Stanića

Ovaj pojam ,,subjektivna realnost“ više je književni nego likovni termin. Realizam u slikarstvu ima za temu prikazati ono sto je opipljivo, stvarno, onako kako jeste u  prirodi, nasuprot tome nadrealizam je poseban svjet – imaginativan, ali pošto je doživljen na subjektivan način onda je realan. Ako neko tako piše o mojim slikama, onda ih tako […]

Ekspresionizam figura od stakla

Ekspresionizam figura od stakla

Nina Ilić je istoričarka umjetnosti, a pored velikog znanja teorije i istorije umjetnosti bavi se primjenjenom umjetnošću. Ona je spojila ljubav prema umjetnosti sa staklom i dobili smo plod njene ljubavi u djelovima skulpturalnih figurica od stakla. Evo sta naša umjetnica govori o prvim koracima njenog stvaralaštva: ”Moj prvi kontakt sa staklom bio je u […]