Крaj Запада, цивилизацијска транзиција и рађање метамодерне цивилизације

Крaj Запада, цивилизацијска транзиција и рађање метамодерне цивилизације

Модерност по дефиницији подразумева радикално ново, што захтева тотални раскид са прошлошћу, дисконтинуитет и револуционаран отклон према традицији, a каткад обухвата и мржњу према традицији и предмодерном. Али, тотални раскид и континуитет није могућ. Не можемо побећи од традиције. Стога је то више једно перманентно понављање чина преиспитивања, стална самонегација и репродукција новог. Такав процес […]