Mies van der Rohe i nacizam

Mies van der Rohe i nacizam

Mies van der Rohe i nacizam – Pripadnici modernističkog pokreta u arhitekturi, najčešće su prikazani kao apolitični (u skladu sa pragmatičnim načelima njihovog umetničkog prosedea), ili se naglašava njihov antitotalitarni stav izražen u napuštanju nedemokratskih država i begu na zapad. Mitologija dalje kaže, da su se vrednosti demokratskog sveta poklopile sa vrednostima modernista i da […]