Šredingerova mačka

Šredingerova mačka

Kako bi objasnio neke krajnje neočekivane eksperimentalne rezultate, Ervin Šredinger (1887–1961), jedan od tvoraca kvantne mehanike, objavio je 1926. godine četiri članka koji su dali ogroman doprinos teorijskoj fizici, ali i ljudskom razmišljanju uopšte. Za svoj rad nagrađen je Nobelovom nagradom. Ali, kakva je to Šredingerova mačka? Reč je o tumačenju čuvenog eksperimenta sa difrakcijom […]

Humanizirana „Šredingerova mačka“

Humanizirana „Šredingerova mačka“

Svijet zna biti zaista čudesno mjesto, znamo to iz vlastitog iskustva, a kakav li je tek, shvatimo kad spoznamo koliko stvari nikada nismo, niti ćemo ikada doživjeti. Lijepo je to izrazo Shakespeareov Hamlet: „Moj Horacije, ima više stvari Na zemlji i na nebesima no što se I sanja u vašoj filozofiji.“ (W.Shakespeare, „Hamlet“, prijevod M.Bogdanović) […]