Oblikovanje kineske kulture

Oblikovanje kineske kulture

Kako su konfucijanizam, taoizam i budizam oblikovali kinesku kulturu U početku je postojao samo kaos, iz kaosa su se pojavili yin i yang. U početku, kako prenose kineske legende, postojao je samo kaos i iz kaosa su se pojavili yin i yang, dvije primordijalne suprotstavljene sile koje su svojim uzajamnim djelovanjem stvorile univerzum. Neprekidna interakcija tih dviju suprotnosti […]