О потреби за крајем уметности

О потреби за крајем уметности

Морамо да говоримо о потреби за крајем уметности, посебно  ако сте читали Фишерову збирку огледa О потреби уметности? (Минерва, Суботица – Београд, 1966.)  У њој су, између осталих, и огледи: Функција уметности, Постанак уметности, Уметност и капитализам, Садржина и форма и Изгубљена и откривена стварност. Темом, издваја се оглед о „губљењу стварности“, о којој је, […]

Бела Хамваш: Бетовенова титанска музика

Бела Хамваш: Бетовенова титанска музика

Бела Хамваш – Опште је место да је Бетовенова музика титанска, али је то тачно. Није титанска зато што је надљудски велика, него зато што је он опљачкао свемир. Измамио је тонове из њихових скровишта, истргао из њихових скривница, насилно их стргао оданде где су прирасли, системаски их исисавао, издвајао из дубина где су се […]

Bela Hamvaš – Melanholija poznih dela

Bela Hamvaš – Melanholija poznih dela

Dela nastala u poznim godinama stvaralaca međusobno se razumeju i najbolje se međusobno tumače. Bela Hamvaš smatra da to ima neke veze s melanholijom. Za Hamvaša melanholija nije ni raspoloženje, ni osećanje, ni psihičko stanje, a još je ponajmanje bolest. Ona je krajnja stanica prolaznosti, poslednje uživanje, poslednje saznanje, poslednja sigurnost i poslednja opasnost. Melanholija […]

Bela Hamvaš – o umetnosti i prirodi

Bela Hamvaš – o umetnosti i prirodi

Bela Hamvaš – Nije nam dobro u prirodi, nego u umetnosti  – Umetnost je onaj oblik ljudskog metapoetičkog držanja koji potpuno ignoriše korisnu svrsishodnost u borbi za opstanak i svojom delatnošću ništa drugo i ne želi do da ostvari red smisla, da izgradi takvo uređenje egzistencije koje odgovara njegovom ukusu i potrebama i vrednostima i […]

Bela Hamvaš – Nema veće radosti od mučenja naroda

Bela Hamvaš – Nema veće radosti od mučenja naroda

Bela Hamvaš – Nema veće radosti od mučenja naroda Mnogi su državu nazivali Levijatanom. Levijatan je, zna se, čudovište koje proždire hiljade ljudi. L’état c’est le crime, kaže Kami, država je zločin. Ovakve formulacije nanele su mnoge nevolje. Mnogi su se strasno počeli baviti izmišljanjem teorija protiv države, i ukidanjem nevolja koje se pripisuju državi. […]

Бела Хамваш – Scientia Sacra

Бела Хамваш – Scientia Sacra

Централно дело БЕЛЕ ХАМВАША, Scientia sacra I – Духовна баштина древног човечанства, јесте просто чудотворно дело, чији је рукопис чудом и сачуван у току бомбардовања 1945. године, када је бомба уништила Хамвашев стан у Будимпешти. Том приликом уништени су бројни рукописи и вредне књиге које је мађарски мислилац годинама сакупљао. Сáмо дело објављено је четрдесет и пет година […]

Бела Хамваш – мислилац треће функције

Бела Хамваш – мислилац треће функције

Какво место заузима Бела Хамваш (Béla Hamvas) (1897–1968) у идеалној зборници учитеља европске неотрадиционалне мисли? Примењујући оптику разликовања изведену из темељне особености индоевропске (тачније речено: евроаријске) организације заједништва, дакле из идеологије троделности — коју нам је открила и најпотпуније осветлила катедра Жоржа Димезила (Georges Dymézil)1 — основна својства Хамвашевог светоназора можемо препознати као осведочења врсте […]

Opasno je pisati – opasno je i stvarati

Opasno je pisati – opasno je i stvarati

Opasno je pisati Opasno je pisati. Kao što bi se moglo reći da je opasno stvarati. Možda ova tvrdnja deluje romantično ili romantičarski, ali ako tako deluje onda sam samo potvrdio njenu istinitost. Opasnost stvaranja, i konkretnije, pisanja, vidi se iz razumevanja i značenja napisanog. Ali još više iz osećânja napisanog, kako od strane onoga […]