Pre Rata

Pre Rata

Godine koje su dovele do početka rata između savezničkih i sila Osovine, bile su burne za ljude širom sveta. Velika depresija je počela deceniju pre, ostavljajući veliki deo sveta nezapošljenim i očajnim. Nacionalizam je zahvatio Nemačku negodujući protiv kaznenih mera Versajskog ugovora kojima je okončan Prvi svetski rat. Kina i Japansko carstvo su bili u […]