Sve dvoznačnosti napretka

Sve dvoznačnosti napretka

Vera Novog zaveta ne poznaje revolucionara nego mučenika Setimo se Jeremije koji podstiče prognane Jevreje na odanost prema vavilonskoj državi koja ih ugnjetava, pošto ta država osigurava pravo i mir, a time i određeno blagostanje Izrailja što je uslov njegove obnove kao naroda. Pomislimo na Isaiju koji se ne boji da označi pomazanikom Božjim Kira, […]

Političari između revolucija i reformi

Političari između revolucija i reformi

I istorijska ljudska iskustva koja su se odrazila u velikim religijama su trajni izvori znanja i putokazi za razum koji zanimaju i one koji ne pripadaju ni jednoj od tih tradicija. Razmišljati ne vodeći računa o njima i živeti bez obzira na njih bila bi nadmenost koja bi, na kraju, čoveka ostavila izgubljenim i praznim. […]

Evropa ponovo traži svoju dušu

Evropa ponovo traži svoju dušu

Kako će se stvari u Evropi odvijati ne znamo. Povelja osnovnih prava može biti prvi korak, znak da Evropa ponovo traži svoju dušu. Tu se treba složiti sa Tojnbijem da sudbina društva zavisi od kreativnih manjina. Verujući hrišćani bi trebalo da vide sebe kao takvu kreativnu manjinu i da doprinesu da Evropa ponovo otkrije najbolje […]

Evropa na putu nestanka

Evropa na putu nestanka

Evropa, na vrhuncu svog uspeha, izgleda prazno iznutra, paralisana zbog krize sistema koji kruži, krize koja dovodi u pitanje njen život, koja zavisi, da tako kažemo, od presađivanja koje će eliminisati njen identitet. To slabljenje duhovnih moći poklapa se sa činjenicom da se Evropa etnički nalazi na putu nestanka. Postoji čudno odsustvo želje za budućnošću. […]

Stvarne i imaginarne granice Starog kontinenta

Stvarne i imaginarne granice Starog kontinenta

Gde počinje, gde je kraj Evrope? Zašto, na primer, Sibir ne pripada Evropi, mada ga naseljavaju Evropljani, koji razmišljaju i žive kao i ostali Evropljani? Gde se završavaju granice Evrope na jugu kod zajednice naroda Rusije? Gde je granica na Atlantiku? Koja ostrva su Evropa, a koja ne i zašto nisu? Na tim sastancima postalo […]