Intelektualna istorija liberalizma

Intelektualna istorija liberalizma

Evropa i teološko-politički problemi   U ovom eseju pokušao sam da prikažem najvažnije crte tj. odlučujuće momente u istoriji liberalizma koji predstavljaju prvi i osnovni pokret i, može se reći, trajnu osnovu modeme politike u Evropi i na Zapadu, od pre skoro tri veka. Bilo mi je potrebno da prikažem i najvažnije crte evropske istorije […]