Brajan de Palma: Obučena da ubije

Brajan de Palma: Obučena da ubije

Film Brajana de Palme Obučena da ubije (1980.) jedno je od onih magičnih ostvarenja sedme umetnosti koje me je svojom skrivenom tajnom nepovratno privuklo ka sebi još u ranom detinjstvu.  Nisam tada silazio u njegove prekrasne dubine, oniričke slojeve koji se postepeno razgrću čovekovim sazrevanjem i iniciranjem svetom istinske umetnosti, ali je to nešto, tada […]