Da li je Citizen Kane najbolji film svih vremena?

Da li je Citizen Kane najbolji film svih vremena?

skaska u četiri čina Mesto događanja : Krešina kafana sa nekoliko stolova, negde na periferiji Čikaga Likovi: – tajanstveni: nepoznati gost koji je tog dana prvi put došao u kafanu; – Kreša, vlasnik kafane; – Zhabotinsky ,student, povremeni gost; – 3opge, Ulis, Kurdi, Fan, Cesa ,stalni posetioci. Uvek sede za istim stolom; – duh Pojz […]