Artur Šopenhauer – Volja je osnov svega

Artur Šopenhauer – Volja je osnov svega

Artur Šopenhauer – nemački filozof idealist, klasični predstavnik pesimizma. Učio je da je volja osnova svega, Kantova stvar po sebi, suština sveta koji je samo predstava. Volja je večito nezadovoljena, i zato je život beskrajan patnja a ovaj naš svet najgori mogući svet. Cilj svega je nirvana. Glavno delo mu je Svet kao volja i […]

2001: Odiseja u svemiru i Ničeova filozofija

2001: Odiseja u svemiru i Ničeova filozofija

Početak filma “2001: Odiseja u svemiru” prikazuje sunce koje izlazi iznad Meseca i Zemlje dok se čuje uvod u muzički poemu Riharda Štrausa “Also Sprach Zarathustra” (Tako je govorio Zaratustra). Ova muzika predstavlja mudrog čoveka, Zaratustru, dok silazi s planine da propoveda svoju veru ljudima. U ovom slučaju, Stenli Kjubrik je taj koji dolazi da […]

Kami – Prevazilaženje apsurda

Kami – Prevazilaženje apsurda

Od onog doba kada je Alber Kami završio svoja Pisma nemačkom prijatelju minulo je više od pet decenija, a ako hoćemo da budemo sasvim precizni, onda ravno pedeset četiri godine. Mnogo je vode otada proteklo evropskim rekama, a i svim drugim rekama sveta. I kao uvek kada se vraćamo nekom spisu vrednom i danas pažnje, […]

Epiktet o smrti ljubavi

Epiktet o smrti ljubavi

Epiktet o smrti ljubavi i kako se nositi sa gubitkom voljene osobe “Buduća ljubav ne postoji“, napisao je jednom Tolstoj razmatrajući paradoksalne uslove ljubavi. „Ljubav je samo sadašnja aktivnost. Čovek koji ne ispoljava ljubav u sadašnjosti nije voleo.” To je teško prihvatiti kao koncept – društvo nas je odgajalo da verujemo i grabimo za srećnom […]

Bergson i tehnološki disonantni ples

Bergson i tehnološki disonantni ples

Bergson i tehnološki disonantni ples Razmišljajte kao čovjek od akcije, djelujte kao čovjek od misli. Henri Bergson Opsesija francuskim intelektualnim jezgrom, kao prekretnica svih onih ontoloških hirova kroz koje svaki pobornik arhetipske filozofije maršira, apsolutno otvara različite prespektive. Henri Bergson, intelektualni vođa jednog doba, zasigurno zaslužuje posvećenu naklonost u današnje vrijeme. Kreativnost, zanos i entuzijazam […]

Žan Bodrijar – Zavera umetnosti

Žan Bodrijar – Zavera umetnosti

Žan Bodrijar – smatraju ga jednim od vodećih savremenih mislilaca bez obzira na brojne zamerke koje mu izvesni filozofi i kritičari  pripisuju.  Originalnošću njegova briljantna zbirka eseja Simulakrumi i simulacija umnogome nadmašuje slične koje su imale za temu  fenomene masovne kulture. Njegova razmišljanja zadiru u temelje ovovremenih događanja, izmenu sistema vrednosti sa kojim se menjaju i neki […]

1 2 3 57