Smrt – prijatelj života?

Smrt – prijatelj života?

Smrt – prijatelj života? „Ja ću vam kazati: čini mi se da se ovo što se meni dogodilo kao dobro dogodilo, i to nikako ne možemo razumeti mi koji verujemo da je smrt neko zlo… A promislimo i s druge strane koliko ima razloga za nadanje da je smrt neko dobro!“ Platon – Odbrana Sokratova […]

Zašto je epikurejstvo bolji model za svet od stoicizma?

Zašto je epikurejstvo bolji model za svet od stoicizma?

Zašto je epikurejstvo bolji model za svet od stoicizma? – Poslednjih godina svedoci smo ogromnog porasta interesovanja za antički stoicizam, kao i pojave „neostoicizma“ koji je privukao veliku pažnju, o čemu ste mogli da čitate i na ovom portalu. Nema u tome ništa loše, naravno. Antički svet je kolevka mudrosti, helenska filozofska misao je u […]