Gnosticizam: drevna misao o novom čoveku

Gnosticizam: drevna misao o novom čoveku

Gnosticizam, verski pokret koji se u II veku n.e. širio po metropolama i pustinjama helenističkog sveta, upisuje se u anale istorije pojavom Bazilida i Valentina; od Bazilida, koji je živeo i radio u Aleksandriji, mnogo je poznatiji Valentin, učitelj i rodonačelnik mnogih gnostičkih grupa. Sredinom II veka, Valentin, čovek egipatskog porekla i aleksandrijskog obrazovanja, prelazi […]

Gnosticizam – jedan pogled na svet

Gnosticizam – jedan pogled na svet

Gnosticizam – jedan pogled na svet Dugo vremena vladalo je mišljenje da gnosticizam predstavlja pretkršćanski filozofsko-religijski sustav koji se na prijelazu iz stare u novu eru poput virusa uvukao u mlado kršćanstvo pokušavajući ga iskoristiti kao sredstvo za širenje vlastitih ideja. Iz tih krugova i potječe pojam “gnostičko kršćanstvo” (ponekad i “kršćanski gnosticizam”). Ovakvo je […]