Kratka priča o filozofskim poticajima

Kratka priča o filozofskim poticajima

Kratka priča o filozofskim poticajima Situaciju filozofije u drugoj polovini 19. veka obeležilo je preoblikovanje znanstvene svijesti, koje je nastupilo iz sloma idealističkih sistema. Riječ je o preoblikovanju znanstvene svjesti koja ne pogađa samo filozofiju, već i sve znanosti.  Centralni problemi koji su tada postavljeni jesu usmjereni na iskustvene činjenice, dakle, u obzir više ne […]

Šopenhauer – Prolaznost i sreća

Šopenhauer – Prolaznost i sreća

Šopenhauer kaže u “Svijet kao volja i predstava”:   “Život je klatno između težnje za srećom (boli) i dosade”   On kaže da mi konstantno postojimo u ta dva stanja. Uvijek težimo ostvariti neki cilj i za to dajemo sve (borba, patnja, bol), ali kad ostvarimo taj cilj onda slijedi razočaranje (zato što to istinski […]

Martin Hajdeger – Povest bivstvovanja

Martin Hajdeger – Povest bivstvovanja

Hajdeger pre svega razume povest kao proces drugačijeg razumevanja i odnošenja prema bivstvovanju, i govori o povesti kao procesu zaborava bivstvovanja, a pre toga Aristotel i Platon razumevaju bivstvovanje preko posrednog metafizičkog principa, i time se došlo  do zaborava bivstvovanja. Cilj je misliti bivstvovanje kao bivstovovanje, a ne preko nečeg bivstvujućeg i to je ono […]

Bivstvovanje i strah – Hajdeger

Bivstvovanje i strah – Hajdeger

Bivstvovanje i strah – Hajdeger Tamo gde leži opasnost, raste i ono spasonosno – Helderlin     Hajdeger i psihoanaliza   Zašto smatramo da postoji veza između Hajdegerove filozofije i psihoanalize? Taj odnos je bitan zbog statusa samog straha u Hajdegerovoj filozofiji i njegove filozofske obrade straha. Iz toga dobijamo bogat i precizan materijal za psihoanalitičku […]

Egzistencijalizam u psihoterapiji

Egzistencijalizam u psihoterapiji

Egzistencijalizam u psihoterapiji “Znanost i tehnologija mogu sve, svaku udaljenost u prostoru i vremenu čine manjom. No one još uvijek ne mogu stvoriti bliskost jer i najmanja moguća udaljenost još uvijek nije bliskost.” Martin Heidegger Filozofiju mnogi vide kao misaonu, apstraktnu aktivnost, udaljenu od svakodnevnog života i živih ljudi. Neki misle kako nema praktične primjene, […]

Europa i njemačka filozofija – Heidegger

Europa i njemačka filozofija – Heidegger

Martin Heidegger: Europa i njemačka filozofija   Naš povijesni opstanak (Dasein: tu-bivstvovanje) iskušava sa sve većom tjeskobom i jasnoćom da se njegova budućnost izjednačuje s golim ili-ili spasenja Europe ili njezina razaranja. Mogućnost pak spasenja Europe zahtijeva dvoje:. Čuvanje europskih naroda pred azijatskim Prevladavanje njihova vlastitog iskorjenjivanja i rascjepkanosti.. Bez toga prevladavanja neće uspjeti ono […]

Hajdeger i raspoloženje kao stvar obrazovanja

Hajdeger i raspoloženje kao stvar obrazovanja

Hajdeger i raspoloženje kao Stvar Obrazovanja Nije neobično čuti nastavnike kako razgovaraju o raspoloženju u njihovim učionicama. Jutarnji čas umetnosti možda ima „uzbudljivo“ ili „avanturističko“ raspoloženje, dok se isti čas popodne može činiti „mrtvim“ ili „monotonim“. Nastavnici koriste različite sinonime za takva raspoloženja. Kada ulaze u učionicu, odmah intuitivno proveravaju „temperaturu učionice“ ili pokušavaju da […]

Čovek je biće koje egzistira

Čovek je biće koje egzistira

Čovek je biće koje egzistira – Filozofija egzistencije, ili egzistencijalizam, je pravac u savremenoj filozofiji koji pitanje i problem ljudske egzistencije postavlja u centar pažnje (lat. existentia – postojanje, egzistencija). Pojam egzistencije ovde podrazumeva subjektivnu, čovekovu egzistenciju. Odnosno, lični položaj čoveka, njegovu ličnu situaciju. Ovde se termini “položaj” i “situacija” uzimaju u što širem značenju. […]