Želja i fiksacija

Želja i fiksacija

Pratimo učenje Rinproča Penama (Penam Rinpoche) koji kaže da je fiksacija singularni problem. Prema Džokčenu (Dzogchen), fiksacija „ne-utvrđuje“ naš doživljaj polja svesnosti. Mentalizacija želje Da se istinska želja doživi na način kako se ona inače može doživeti, najbolje je ako nije prosta mentalna fiksacija u samom umu. Mentalizacija čini istinsku želju impotentnom i fragmentiranom… želja […]