Redovnik umjetnosti – Antun Gustav Matoš

Redovnik umjetnosti – Antun Gustav Matoš

Redovnik umjetnosti – Obljetnica, 17. ožujaka 2014…. sto je godina od smrti Antuna Gustava Matoša. Redovnik umjetnosti, zaređen u hramu poezije, sa stigmama od slova, sa pjesmama, odkidcima bola. Licem cigana (Ujević), djetinje romantičan (Andrić), vesternski tip, na književnome divljem zapadu svoga vremena, sam protiv svih, između, na štap oslonjenoga devetnaestoga i slinavoga što o […]