Donald Bartelmi: Realnost kao subjektivni haos

Donald Bartelmi: Realnost kao subjektivni haos

Donald Bartelmi (Donalnd Barthelme, 1931 – 1989), iako najpoznatiji kao pisac kratke eksperimentalne proze, za sobom je ostavio svojevrstan postmodernistički manifesto upakovan u roman po imenu Snežana (Snow White). . Ovaj kratak roman, objavljen 1967. godine, napisan je u vidu kolaža: predstavlja naizgled teško poveziv skup narativnih pasusa, listi, odlomaka iz enciklopedija, obaveštenja i upitnika, […]