Danijel Defo – Robinson Kruso

Danijel Defo – Robinson Kruso

Ian Watt u svom delu „The rise of the novel“, ističe da u narativnoj tehnici Daniela Defoa pronalazi sve odlike formalnog realizma i osnovnu težnju pisca da stvori utisak autentičnosti autobiografskih memoara, ukazujući da su svi romani autora etički neutralni, jer je ona sadržina podređena formi kvazi auto-biografskog izlaganja. Budući da književni tekst dobija značenje […]