Darijuš Čaja “Nekuda dalje, negde drugde” II

Darijuš Čaja “Nekuda dalje, negde drugde” II

EPITAF ZA PRINCA 1. Dugo je umirao. Godinama živeo daleko od sveta. U dobrovoljno odabranoj samoći. Dvostruko zatvoren. U ljušturu mozga koji se najverovatnije sunovraćao u ludilo. I u bedeme sopstvenog zamka koji se na dvadesetak godina pretvorio u kavez aveti iz prošlosti koje su ga pohodile. Zanimljivo je da leksikoni i stručni kompendijumi nisu […]