Kako je stvarao Emil Zola?

Kako je stvarao Emil Zola?

Emil Zola je jedan od najboljih primera stvaraoca kojima je neophodan bliski kontakt sa mestom ili događajem o kome nam pripoveda, kako bi čitalac dok čita delo imao utisak da se zaista nalazi na mestu odigravanja radnje romana. Ono što je karakteristično za njegov rad je da i pored odlaska na lice mesta Zola čita […]