Šta je čitao Dostojevski?

Šta je čitao Dostojevski?

Šta je čitao Dostojevski?    Mudar čovek čita i mudre knjige i samoga sebe, govorio je Fjodor Mihajlovič Dostojevski. Iako je Dostojevski i danas, posle toliko godina, jedan od literarnih divova o kojima se ispredaju toliki mitovi, piščeva opsednutost pisanom rečju nikako nije još jedna od beskrajnih „bajki“. „Zavedi mi um i imaš moje telo, […]

Kako je stvarao Emil Zola?

Kako je stvarao Emil Zola?

Emil Zola je jedan od najboljih primera stvaraoca kojima je neophodan bliski kontakt sa mestom ili događajem o kome nam pripoveda, kako bi čitalac dok čita delo imao utisak da se zaista nalazi na mestu odigravanja radnje romana. Ono što je karakteristično za njegov rad je da i pored odlaska na lice mesta Zola čita […]