Jedan veliki roman: „Koreni“ ili: Katići raspeti između etosa i erosa

Jedan veliki roman: „Koreni“ ili: Katići raspeti između etosa i erosa

„Od mene počinje život naše loze. Ja sam i koren i stablo“ (Aćim Katić, Koreni) Pisci znaju koliko je važna prva rečenica ili paragraf kojom se na stranici praznog papira (danas na ekranu kompjutera) započne priča ili roman. Kao prvi taktovi u muzičkom komadu, prva rečenica unosi ton i određuje ritam pripovesti. Ona igra ulogu […]