Stanislav Vinaver – pesnik koji pada u zaborav

Stanislav Vinaver – pesnik koji pada u zaborav

Zanesi nas „Zanesi nas mišlju strasnom Munjevitom lekovitom Vrtoglavom slutnjom jasnom Ka izvoru plahovitom Ka izgaru vidovitom. Rasklopi nam splet obzorja Vode znanja i dubina Razbesni nam neosporja Razjari nam svih predgorja Utrnuli grč davnina. Ka večitom premaranju Prebolelih događaja Ka bunovnom pregaranju Čvorova i odmršaja Ka snu blesku i stvaranju.“   Filozof, muzičar, matematičar, […]

Čuvari sveta Stanislava Vinavera

Čuvari sveta Stanislava Vinavera

Kao veliki kompozitor stiha, veliki sluhista i pesnik predstavio se Vinaver zbirkom pesama Čuvari sveta[1] objavljenom 1926. godine. Ona predstavlja iskorak u promišljanju jezika na planu zvučanja, kao i u komponovanju pesama i stiha. Treperenje stihova, treperenje smisla, lebdenje, večito kretanje i izbegavanje konačnosti neke su od ideja koje pronalazimo u ovoj zbirci. Ova zbirka […]