Turgenjev – bard među bardovima

Turgenjev – bard među bardovima

Ruski pisci te književničke gromade, stoju u špaliru i sa spartanskom odlučnošću čikaju vas da odgovorite izazovu. Dostojevski, Tolstoj, Turgenjev, Gogolj, Solženjicin sa autoritetom vas posmatraju, pitajući se da li ste spremni da odgovorite izazovu. Lično, nekada mi je njihova „hrana“, izrazito teška za varenje. Morate doista biti u kondiciji i utrenirani kako biste ih […]

Jedan ruski klasik – Turgenjev

Jedan ruski klasik – Turgenjev

„Svaki čovek visi o končiću, svakog trenutka se ispod njega može otvoriti bezdan, a on još sam izmišlja svakojake neprijatnosti, kvari svoj život“ (Turgenjev, Očevi i deca) Dvoboji  su tamo u XVIII i XIX veku, pa čak i početkom XX veka predstavljali pravu pošast koju su javne vlasti pokušavale donekle da suzbiju (npr. u nekim […]