Majakovski: “Bez tvoje ljubavi, ja sunca nemam”

Majakovski: “Bez tvoje ljubavi, ja sunca nemam”

Majakovski: “Bez tvoje ljubavi, ja sunca nemam” – O obalu življenja – razbi se ljubavna lađa…To su poslednje zapisane reči Vladimira Majakovskog, pesnika revolucije, ali i pesnika ljubavi, čija srce nije moglo da se pomiri sa učmalošću svakodnevnice koja je lagano ubijala ono što je najviše voleo… Snažne i dramatične ljubavi često imaju veliku cenu, […]