John Coltrane – A Love Supreme

John Coltrane – A Love Supreme

John Coltrane – A Love Supreme Sartr je mislio da sve ono što učinimo, makar jednokratno, makar jedan jedini put, voljno ili nehajno, da nas to definiše zanavek, želeli mi to ili ne. Uprkos našim težnjama, naši postupci mogu imati blagotvoran ili štetan učinak na spoljnji svet u koji svojim (ne)činjenjem stupamo iz našeg unutarnjeg […]