Slikarstvo u Srbiji u dvadesetom veku – epoha posle 1950. godine

Slikarstvo u Srbiji u dvadesetom veku – epoha posle 1950. godine

Slikarstvo u Srbiji u dvadesetom veku; Epoha posle 1950. godine Period srpske umetnosti posle 1950. obeležen je procesima kontinuiteta i diskontinuiteta. Kontinuitet uglavnom oličavaju slikari predratnih pokolenja, još u punoj snazi, koji posle sloma socrealizma i raskida sa SSSR-om aktuelizuju varijante kolorizma i ekspresionizma. Konjović svoj vojvođanski predeo zgušnjava u afektivnu, izrazito ekspresivnu šifru; Zoran […]

Petar Lubarda – jedan život

Petar Lubarda – jedan život

Petar Lubarda – jedan život – O intimnom životu Petra Lubarde, nesvakidašnjeg slikara, apstraktnog – kako u stvaralaštvu tako i u privatnosti – današnoj javnosti nije mnogo poznato. Sa suprugom Verom živeo je u Iličićevoj ulici broj 1, u dedinjskoj vili na prostoru nekadašnjih topčiderskih vinograda. Zna se da je na ovom mestu oslikao vredna umetnička dela, […]

Slikarstvo u Srbiji u dvadesetom veku; Epoha (1900—1950)

Slikarstvo u Srbiji u dvadesetom veku; Epoha (1900—1950)

Slikarstvo u Srbiji u dvadesetom veku; Epoha (1900—1950) U jednom sažetom prikazu nije moguće izložiti sve procese srpskog slikarstva 20. veka i njihove rezultate u međuzavisnosti različitih činilaca. Moguće je jedino nabrojati glavne struje, škole, pokrete i predstavnike: naznačiti skicu celine, i istaći dve osnovne epohe: do 1950. i posle 1950. Podsetimo da se srpsko […]